6.6. Картель і пул: мета створення і його особливості

 

                Картель – об'єднання, як правило, фірм однієї галузі, які вступають між собою в угоду, що стосується різних сторін комерційної діяльності компанії – угоду про ціни, про ринки збуту, обсяги виробництва й збуту, асортимент, обмін патентами, умови найму робочої сили й т.д.

                Для картелю характерна наявність таких ознак:

                – договірний характер об'єднання;

                – це форма змови групи виробників з метою повного або часткового знищення конкуренції між ними й одержання монопольного прибутку;

                – збереження права власності на свої підприємства, господарська, фінансова і юридична самостійність;

                – як правило, об'єднання ряду компаній однієї галузі;

                – спільна діяльність з реалізації продукції, що може поширюватися деякою мірою й на її виробництво;

                – наявність системи примусу, що включає виявлення порушень і санкції до порушників.

                Відповідно до антимонопольного законодавства в більшості країн картельні угоди заборонені, крім окремих галузей (сільське господарство), і встановлений дозвільний порядок їхньої діяльності за наявності особливих умов.

                У світовій практиці виділяються такі види картелів: грошовий, квотний, територіальний, закупівельний, калькуляційний, контингентований, кризовий, патентний, виробничий, регіональний, ціновий.

                Пул – форма об'єднання компаній, яка відрізняється тим, що прибуток усіх учасників пулу надходить у спільний фонд і потім розподіляється між ними відповідно до заздалегідь установленої пропорції.

                Особливості пулів:

                – це одна з форм різновиду картелів;

                – об'єднання компаній у вигляді пулів має зазвичай досить тимчасовий характер;

                – у рамках пулу встановлюються правила розподілу спільних видатків і прибутків.

                Види пулів: біржовий пул, “конкретний” пул, патентний пул, торговий пул, страховий та ряд інших.