7.1. Асоціації: мета створення і їх особливості

 

                Асоціація – добровільне об'єднання юридичних або фізичних осіб для досягнення спільної господарської, наукової, культурної або іншої, як правило, некомерційної мети.

                Особливості асоціацій такі:

                – це “найм’якіша” форма інтеграції компаній;

                – асоціація створюється з метою кооперації діяльності рекомендаційного характеру;

                – можлива централізація певних функцій;

                – члени асоціації (союзу) зберігають свою господарську самостійність і права юридичної особи;

                – асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів;

                – члени асоціації несуть субсидіарну відповідальність за її зобов'язання в розмірі і порядку, передбаченими засновницькими документами асоціації;

                – члени асоціації мають право безплатно користуватися її послугами.

                Одним із різновидів асоціацій є торгова асоціація – структура, яка створюється компаніями, що входять до галузі, для обміну інформацією і лобіювання спільних інтересів в уряді і законодавчих органах.

                Основна мета членів асоціації – підвищення ефективності роботи на основі колективного підприємництва.