Запитання до самоперевірки

 

1. Дайте визначення поняття «асоціація».

2. Охарактеризуйте основні особливості діяльності асоціації.

3. Чи можуть комерційні організації за договором між собою створювати і реєструвати об'єднання у формі асоціацій або союзів, що є некомерційними організаціями? Якщо так, то з якою метою?

4. У чому полягає основна мета діяльності торгової асоціації?

5. Дайте визначення поняття «стратегічний альянс».

6. Перелічіть основні мотиви, відповідно до яких компанії вступають до альянсів.

7. Охарактеризуйте основні особливості діяльності стратегічних альянсів.

8. На які види поділяються стратегічні альянси? Дайте їх стислу характеристику.

9. Перелічіть основні мотиви, відповідно до яких компанії вступають до альянсів.

10. Наведіть приклади стратегічних альянсів.

11. Який вид альянсу набув найбільшого поширення в сучасних умовах? Як ви вважаєте, чому?

12. Які з умов є неодмінними для ефективної діяльності стратегічного альянсу?