8.1. Поняття промислово-фінансових груп

 

                Промислово-фінансова група – це сукупність юридичних осіб, які повністю або частково об'єднали свої активи на основі договору про створення цієї структури з метою техніко-економічної інтеграції для реалізації інвестиційно-інноваційних та інших програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, розширення ринку збуту, створення нових робочих місць та підвищення ефективності виробництва.

                Термін ПФГ розглядається в широкому й вузькому розумінні. У широкому значенні – це будь-які форми відносно стійкого співробітництва й взаємопроникнення промислового й фінансового капіталу. У вузькому значенні – це форма інтеграції промислових і фінансових структур, які задовольняють критерії, зафіксовані у відповідних законодавчих актах.

                Існують обмеження на участь у ПФГ:

                – забороняється участь більше ніж в одній ПФГ;

                – дочірні підприємства можуть входити до складу ПФГ тільки разом зі своїм основним підприємством;

                – державні й місцеві унітарні підприємства малого бізнесу можуть увійти до складу ПФГ на умовах, визначених власником майна;

                – учасниками ПФГ не можуть бути громадські та релігійні організації.