8.2. Типи промислово-фінансових груп

 

                Виділяють три основні типи ПФГ.

                До першого типу належать ПФГ, учасники яких створили акціонерну компанію шляхом об'єднання своїх капіталів. Серцевиною таких ПФГ є центральна компанія (юридична особа, яка виступає основним товариством щодо всіх інших учасників).

                Функції ПФГ:

                – від імені учасників ПФГ вступає у відносини з державою та іншими особами;

                – проводить роботу із цінними паперами;

                – складає звітність і консолідований баланс ПФГ;

                – здійснює фінансовий менеджмент;

                – розробляє бізнес-плани;

                – проводить аналіз фінансово-господарської діяльності.

 

 

 

Другий тип ПФГ – це групи, де центральне місце посідає холдингова компанія. Сконцентрувавши контрольний пакет акцій, холдингова компанія перетворюється на управлінський центр усієї групи.

 

 

 

                До третього типу ПФГ належать групи, у яких центром власності є кредитно-фінансова установа. Як правило, це комерційний банк. Зустрічається, хоча й досить рідко, варіант, коли центром групи стає інвестиційна компанія.