Запитання до самоперевірки

 

1. Дайте визначення поняття ПФГ в широкому та вузькому значенні.

2. Охарактеризуйте основні типи промислово-фінансових груп. Дайте їх стислу характеристику та структуру.

3. Охарактеризуйте основні проблеми у сфері управління ПФГ.

4. Перелічіть основні переваги функціонування ПФГ.

5. Що таке кодекс корпоративного управління? З яких компонентів він складається?

5. Які переваги для розвитку отримують підприємства, об'єднуючись у ПФГ?

6. Охарактеризуйте сучасний стан ПФГ і їх управління.