9. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ