9.1. Поняття ТНК

 

                Під транснаціональними корпораціями розуміють міжнародні фірми, що мають свої господарські підрозділи у двох або більше країнах і фірми, що управляють цими підрозділами, з одного або декількох центрів на основі такого механізму прийняття рішень, що дозволяє проводити погоджену політику й загальну стратегію, розподіляючи ресурси, технології й відповідальність для досягнення результату – одержання прибутку.

                Основними ознаками ТНК можна вважати:

                1) забезпечення виробництва іноземною сировиною;

                2) утримання закордонних ринків через мережу філій;

                3) розміщення виробництва в тих країнах, де виробничі витрати нижчі, ніж у країні базування;

                4) орієнтація на диференційовану виробничо-торгово-фінансову діяльність.

                Основним чинником появи ТНК було поглиблення міжнародного поділу праці та міжнародної спеціалізації, що дало змогу поліпшити економічне становище підприємств та країн, які беруть участь у цих процесах. Причинами виникнення ТНК можуть бути: існування обмежень на шляху розвитку міжнародної торгівлі; сильна монопольна влада виробників; валютний контроль; транспортні витрати; відмінності в податковому законодавстві.

                Для визначення транснаціональних компаній і ступеня їх транснаціоналізації існує спеціальний індекс транснаціоналізації. Розрахунок індексу транснаціоналізації здійснюється за такою формулою

 

IT = 1/3 ( AI /A + RI /R + SI /S) * 100%,                  (8.1)

 

де            IT – індекс транснаціоналізації, %;

                AI – закордонні активи;

                A – загальні активи;

                RI – обсяг продаж товарів і послуг закордонними філіями;

                R – загальний обсяг продажів товарів і послуг;

                SI – закордонний штат;

                S – загальний штат працівників компанії.

                Розрахунок і аналіз індексу транснаціоналізації показує, що він збільшується з кожним роком для найбільших ТНК. Це означає, що відбувається подальша інтеграція національних економік у глобальну світову економічну систему, в якій провідну роль відіграють ТНК, а транснаціональні корпорації усе глибше впроваджуються в національні економіки.