Запитання до самоперевірки

 

1. Дайте визначення поняття ТНК.

2. Що таке індекс транснаціоналізації? Як він вимірюється?

3. Охарактеризуйте основні особливості функціонування транснаціональних корпорацій.

4. Охарактеризуйте основні ознаки функціонування транснаціональних корпорацій.

5. Визначте роль ТНК у світовій економіці.

6. Які переваги і недоліки функціонування ТНК?