1.1. Поняття про об’єднання підприємств, цілі об’єднання

 

                Об’єднання підприємств – це об'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок отримання контролю одним підприємством над активами і діяльністю іншого підприємства. Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Ця господарська організація володіє правом юридичної особи. Юридичні та фізичні особи, що входять до складу об'єднання, називаються його членами (учасниками). Господарські об’єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників) та утворюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об’єднання.

                Виділимо такі основні завдання об’єднання підприємств:

                – розвиток і зміцнення кооперації виробничих, наукових, проектних, будівельних та інших організацій;

                – отримання економії від масштабу ‑ виробництво і реалізація великих обсягів дозволяють знижувати витрати на одиницю, що сприяє економії на постійних витратах;

                – можливість отримання низької вартості капіталу ‑ імідж і зв'язки великої корпорації дозволяють залучати капітал з низькою вартістю порівняно з капіталом малих підприємств;

                – завоювання й утримання ринків збуту за рахунок диверсифікації і зростання обсягу виробництва;

                – закріплення постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів й інших ресурсів;

                – отримання монопольної влади ‑ велика корпорація має більше важелів впливу на ринок;

                – скорочення ризику (збільшення розміру дозволяє розвивати різні напрями діяльності й диверсифікувати капітал);

                – прискорення технічного розвитку виробництва та підвищення якості продукції і зниження витрат виробництва.

                Головні принципи утворення господарських об'єднань:

                – добровільність вибору форми об'єднання;

                – майнова рівноправність партнерів об'єднання;

                – свобода вибору організаційної структури і форм управління;

                – вибір ступеня самостійності учасників;

                – відповідальність тільки за зобов'язаннями, взятими кожним партнером під час вступу до об'єднання.