1.2. Види поглинань підприємств

 

                Об'єднання підприємств виникають у результаті різного типу злиття і поглинання. При поглинанні одне підприємство купує інше (повністю або частково) і надалі здійснює контроль над ним. При злитті підприємства, що мають спільний інтерес, об'єднуються з метою створення нової компанії.

                У табл. 1 наведені деякі основні класифікаційні ознаки інтегрованих підприємств.

 

Таблиця 1 – Основні класифікаційні ознаки об'єднань підприємств

Продовж. табл. 1