1.3. Мотиви злиття і поглинання

 

                Основні спонукальні мотиви злиття і поглинання підприємств наведені в табл. 2.

Злиття компаній не завжди приводить до досягнення стратегічних цілей, заявлених перед початком об'єднувального процесу. Це підтверджується такими даними:

                – лише в 23% випадках поглинання виправдовували витрати, які виникали під час цієї операції;

                – після оголошення про майбутнє злиття курс акцій компаній зростав не більше ніж на 30%;

 

Таблиця 2 – Основні мотиви злиття і поглинання

                – у компаніях, що поглинаються, 47% топ-менеджерів звільняються протягом року після операції, а 75% – протягом трьох років;

                – у 70% випадків не досягається запланований синергетичний ефект від об'єднання;

                – протягом перших 4-8 місяців після об'єднання продуктивність праці персоналу знижується майже наполовину.

                Причини такого положення різноманітні: невдале розроблення стратегії злиття, недостатньо ретельне опрацювання окремих аспектів операції, відсутність зацікавленості персоналу і т.п. Але кількість поглинань збільшується. Глобалізація, позитивна динаміка ринку цінних паперів, економічні й стратегічні перешкоди до самостійного зростання компаній – все це сприяє популярності злиття і поглинань, перетворюючи їх на один з основних інструментів швидкого нарощування обсягів продажів.