Запитання до самоперевірки

 

1. Визначте проблеми інтеграції підприємств у ринкових умовах.

2. Сформулюйте основні етапи історії розвитку корпоративного бізнесу.

3. Дайте визначення об’єднання підприємств та його видів.

4. Розкрийте переваги та недоліки об’єднання підприємств.

5. Розкрийте зміст горизонтального, вертикального і конгломератного злиття.

6. Наведіть приклади горизонтального, вертикального і конгломератного злиття.

7. Чи завжди злиття компаній приводить до досягнення стратегічних цілей? Обґрунтуйте відповідь.

8. Назвіть основні типи вертикального злиття. Дайте стислу характеристику.

9. Назвіть основні форми вертикальної інтеграції, які характеризують спрямованість злиття і положення підприємства у виробничому циклі.

10. Перелічіть основні класифікаційні ознаки інтегрованих підприємств.

11. Назвіть основні різновиди конгломератного злиття. Дайте стислу характеристику.

12. Які спонукальні мотиви злиття і поглинання підприємств виступають у наш час?

13. У чому полягає різниця між спонукальними мотивами злиття і поглинання підприємств у 1980-х роках та у наш час?

14. Які два типи об'єднань підприємств можуть створюватися і функціонувати в Україні за способом утворення?

15. Охарактеризуйте головні принципи утворення господарських об'єднань.