2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, КООПЕРУВАННЯ, КОМБІНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБ'ЄДНАННЯ