Запитання для самоперевірки

Які методи використовуються у процесі аналізу стратегічного протистояння підприємств-конкурентів?

Що означає акронім SWOT?

Як відбувається процедура SWOT-аналізу?

Який метод використовується для оцінки можливостей?

Якими факторами представлені загрози та можливості?

Якими факторами представлені сильні та слабкі сторони діяльності підприємства?

У чому основний зміст полів у матриці загроз та можливостей?

Як можна охарактеризувати матрицю взаємозв’язків у SWOT-аналізі?

Якою є мета проведення PIMS-аналізу?

Яку залежність демонструють результати отримані за PIMS-аналізом?