ТЕМА  3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Поняття конкурентоспроможності підприємства.

2. Фактори впливу на  конкурентоспроможність підприємства.

3. Методи аналізу конкурентоспроможності підприємства.

 

Ключові терміни: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, рівень конкурентоспроможності підприємства, теорія ефективної конкуренції, конкурентна перевага, бенчмаркінг, метод GЕ/McKinsey.