1. Поняття конкурентоспроможності підприємства

Діагностика конкурентоспроможності підприємства є одним з основних етапів економічної діагностики. Взагалі конкурентоспроможність – це здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам. Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена як комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відображає ступінь   переваги сукупності оціночних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності показників конкурентів (Довгань та ін., 2009, с. 171).

Рівень конкурентоспроможності підприємства – показник, який дає відносну характеристику його здатності протистояти конкурентам на конкретних ринках в аналізованому періоді. Його можна визначити зіставленням критеріїв ефективності виробничо-збутової діяльності підприємства і конкурентів. Критерієм ефективності цієї діяльності може бути прибуток або інші економічні показники (чиста поточної вартість та ін.).

Конкурентоспроможність підприємства визначається відповідним набором ключових факторів успіху.

Одним із основних завдань для більшості вітчизняних підприємств є діагностика їх конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність підприємства можна виявити лише серед стратегічної групи конкурентів, підприємств, які належать до єдиної зони господарювання.