Запитання для самоперевірки

Що таке конкурентоспроможність підприємства?

Які основні фактори конкурентоспроможності?

Які конкурентні переваги забезпечують "цінність для покупця"?

Якими є основні характеристики методу МакКінсі?

Які існують методи оцінки конкурентоспроможності підприємства?

У чому сутність методу, що базується на теорії ефективної конкуренції?

Які особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства за методом, що базується на теорії конкурентних переваг?

Які види бенчмаркінгу існують?

Які особливості проведення аналітичної оцінки конкурентоспроможності підприємства?

Якими є критерії оцінки залежно від рівня конкурентоспроможності?