Анотація

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діагностика - І. Б. Дегтярьова

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Економічна діагностика»

 

 

для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

І. Б. Дегтярьова

 

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Економічна діагностика»

 

 

для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

Затверджено

на засідання кафедри

економіки

як конспект лекцій.

«Економічна діагностика»

Протокол № 2  від 20.09.2011р.

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

 2012

 

Економічна діагностика: конспект лекцій / укладач : І. Б. Дегтярьова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 112 с.

 

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування