Запитання для самоперевірки

Що розуміється під конкурентоспроможністю продукції?

Що таке рівень конкурентоспроможності продукції?

У чому різниця між апріорним та апостеріорним критерієм рівня конкурентоспроможності продукції?

Який метод оцінки конкурентоспроможності продукції є одним найпоширеніших? 

Які показники є найбільш значущими з погляду споживачів продукції для побудови профілю?

Якою є методика оцінки ступеня відповідності продукції інтересам кожного з суб’єктів ринку?

Якою є залежність імовірності сприйняття та несприйняття (протидії) продукції ринком від інтегральної оцінки?