ТЕМА 5. ДІАГНОСТИКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА

 

1. Основні поняття діагностики ринкової вартості майна.

2. Методи оцінки ринкової вартості майна.

3. Дохідний, витратний та ринковий методи оцінки ринкової вартості майна 

 

Ключові терміни: вартість майна, незалежна оцінка, стандартизована оцінка, початкова вартість, переоцінена вартість, сукупна вартість, чиста вартість, оцінка ринкової вартості майна,  масова оцінка, вартість відтворення, вартість заміщення, вартість залишкового заміщення, страхова вартість, інвестиційна вартість, витратний підхід, аналоговий підхід, прибутковий підхід.