Запитання для самоперевірки

З якою метою проводиться незалежна оцінка вартості майна?

Які різні види вартості майна розрізняють при здійсненні його оцінки?

Яка різниця між оцінкою вартості підприємства і бізнесу?

На яких рівнях проводиться комплексний фундаментальний аналіз вартості підприємства?

Яка законодавча база є визначальною при здійсненні оцінки вартості майна?

З якою метою проводиться масова оцінка вартості майна?

Які підходи використовуються при проведенні оцінки вартості майна?

Які особливості оцінки вартості майна при витратному підході?

В чому специфіка ринкового підходу?

Якою є процедура дохідного підходу до оцінки вартості бізнесу?