Запитання для самоперевірки

Якими є основні завдання фінансової діагностики?

Що розуміється під фінансовим станом підприємства?

З якою метою проводять агрегування фінансової звітності?

Як визначаються сукупні активи підприємства?

Як визначити інвестований капітал?

Які показники необхідні для визначення  фінансової стабільності?

Які показники необхідні для визначення  ділової активності?

Які показники необхідні для визначення   ліквідності та платоспроможності?

Які показники необхідні для визначення   рентабельності?

Коли необхідно проводити розрахунки коефіцієнтів відновлення та втрати платоспроможності?