ТЕМА 7. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Поняття про економічну безпеку підприємства.

2. Внутрішньовиробничі складові економічної безпеки.

3. Зовнішньовиробничі складові економічної безпеки.

4. Визначення інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

 

Ключові терміни: економічна безпека, вутрішньовиробничі складові економічної безпеки, фінансова складова, абсолютна фінансова стабільність, нормальна фінансова стабільність, нестійкий фінансовий стан, критичний фінансовий стан, кризовий  фінансовий стан, рівень правової безпеки, позавиробничі складові економічної безпеки.