Запитання для самоперевірки

Що розуміється під економічною безпекою підприємства?

Які рівні економічної безпеки розрізняють?

Яким є алгоритм проведення діагностики економічної безпеки підприємства?

Які складові економічної безпеки виділяють?

Що включає в себе позавиробнича складова економічної безпеки підприємства?

Які показники визначають фінансову складову економічної безпеки підприємства?

Які коефіцієнти розраховують при оцінці рівня інтелектуальної складової економічної безпеки?

Які показники варто використовувати для характеристики  технологічного потенціалу і технологічної безпеки підприємства?

Які складові входять до внутрішньовиробничої складової економічної безпеки підприємства?

Яким чином визначається інтегральний рівень економічної безпеки підприємства?