ТЕМА  8.  ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси.

2. Діагностика виробничої програми підприємства.

3. Ресурсне обґрунтування виробничо-господарської діяльності підприємства.

4. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства.

 

Ключові терміни: потенціал, виробничий потенціал; потенціал підприємства; інноваційний потенціал; фінансовий потенціал; потенціал відтворення; інформаційний потенціал; інфраструктурний потенціал; науково-технічний потенціал; маркетинговий потенціал; організаційний потенціал; кадровий потенціал; управлінський потенціал, виробнича програма, виробнича потужність, середньорічна потужність.