ТЕМА 1. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Загальні поняття про середовище підприємства.

2. Сутність та види конкуренції.

3. Діагностика макросередовища функціонування підприємства.

4. Діагностика мікросередовища підприємства.

 

Ключові терміни: зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, макросередовище, мікросередовище, конкуренція, PEST-аналіз, модель п’яти середовищ, стратегічна група конкурентів, ключові фактори успіху.