Запитання для самоперевірки

У чому економічний зміст поняття «потенціал підприємства»?

Якими є основні класифікацій ознаки потенціалу підприємства?

Які існують підходи до структуризації потенціалу підприємства?

Що належить до об’єктивних та суб’єктивних складових потенціалу підприємства?

Що передбачено при розробленні виробничої програми?

Які показники необхідно обчислити для розрахунку виробничої програми підприємства?

Які категорії фонду часу розрізняють у балансі робочого часу?

Що передбачено при ресурсному обґрунтуванні виробничо-госпо­дарської діяльності під­приємства?

Що передбачено при обґрунтуванні виробничо-госпо­дарської діяльності під­приємства виробничою потужністю?

Які коефіцієнти необхідні для розрахунку ефективності виробничого потенціалу підприємства?