ТЕМА  9. УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА

 

1. Основи управлінської діагностики на підприємстві.

2.  Моделі управління підприємством.

3. Діагностика структури управління і якості управлінських рішень.

4. Система показників оцінки ефективності організаційної структури підприємства.

 

Ключові терміни: управління, управління підприємством, планування, організація, мотивування, контроль, стратегічне планування, оперативне планування, тактичне планування, контроль, організаційна структура управління, коефіцієнт контролю, гнучкість організаційної структури, коефіцієнт еластичності структури.