Запитання для самоперевірки

Що являє собою процес управління підприємством?

Якими є основні функції управління?

Які організаційні форми управління підприємством існують?

Які показники характеризують ступінь ефективності впровадження управлінських рішень?

Які методичні підходи існують для оцінки ефективності ухвалення рішення й управління?

Які фактори впливають на якість і ефективність управлінського рішення?

Які компоненти належать до складових людського фактора?

За допомогою яких показників можна здійснити оцінку ефективності організаційної структури підприємства?

З якою метою використовується середньозважена величина індексу нестабільності для бізнесу фірми?

Які існують залежності між середньозваженим індексом нестабільності та організаційною структурою управління?