Запитання для самоперевірки

Що розуміється під «економічною культурою» підприємства?

У чому різниця між корпоративною культурою і економічною культурою підприємства?

Як правильно сформувати позитивний імідж підприємства на ринку за допомогою корпоративної культури?

Що означає субкультура?

Як за допомогою анкетного опитування або особистого інтерв’ювання працівників підприємства оцінити рівень корпоративної культури підприємства?

Чим відрізняються американський та англійський типи національних стереотипів?

Якими є основні відмінності в японському та китайському національних стереотипах?

У чому різниця між національними стереотипами мешканців Близького та Далекого Сходу?

Якими є особливості українського національного стереотипу мислення?

За яких умов необхідно враховувати різні національні культурні стереотипи?