Запитання для самоперевірки

Які фактори визначають зовнішнє середовище функціонування підприємства?

Які фактори формують мікросередовище функціонування підприємства?

Які фактори формують макросередовище функціонування підприємства?

Які види конкуренції виділяють?

За допомогою якого аналізу виконують діагностику макросередовища функціонування підприємства?

Яка модель використовується для конкурентного аналізу?

Які етапи визначають аналіз галузі?

В чому зміст аналізу впливу постачальників на підприємство?

Яким чином виконують аналіз впливу споживачів?

Як аналізують контактні аудиторії підприємства?