А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем

Просмотров: 4858Похожие книги

А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем

О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій

- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.

В.І. Склабінський та ін. - Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів

В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій