Анотація

УДК 502.131.1:332.146.2:332.142.6

КП

№ держреєстрації  0107U009207

 

Інв. №

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40017, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2; тел.330172

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д.ф.-м.н., професор

______________ А.М. Чорноус

 

 

 

 

Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем - А.Ю.Жулавський

 

(заключний)

 

 

 

 

Начальник НДЧ

к.т.н., доцент                _________________                     В.А.Осіпов

 

 

Керівник НДР

к.е.н., професор                  _________________               А.Ю.Жулавський

 

 

 

2010

 

 

 

     

Рукопис закінчений 23 червня 2010 р.

Результати роботи розглянуто науковою радою СумДУ

від 2010.06.24, № 12