Зміст

Вступ  5

Розділ 1 Еколого-економічна збалансованість як основа сталого розвитку території 8

1.1 Проблеми екологічно сталого розвитку території  8

1.2 Еколого-економічна збалансованість  в системі забезпечення сталого розвитку  території 15

1.3 Принципи збалансованого функціонування еколого-економічних систем 35

Розділ 2 Науково-методичні засади забезпечення екологічно-збалансованого розвитку соціально-економічних систем   44

2.1 Науково-методичні основи формування стратегії регіонального розвитку з урахуванням екологічних чинників 44

2.1 Аналіз методичних підходів до дослідження регіональних соціо-еколого-економічних систем 54

Розділ 3 Еколого-орієнтоване управління розвитком соціально-економічних систем   60

3.1 Еколого-орієнтоване управління  економічним потенціалом території 60

3.2 Урахування показників екологічно-збалансованого розвитку території у стратегічному управлінні 72

Висновки…………………………………………………………………………………….80

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………………………84