До положень, що не відповідають вимогам, які висувають до відкриття, відносять:

поодинокі факти, окремі залежності, а також закономірності, властивості та явища, що не змінюють докорінно рівень пізнання;

гіпотези, зокрема, ймовірні уявлення про будову матерії, походження планет, корисні копалини, існування різноманітних силових полів тощо;

вирішення математичних задач, встановлення абстрактних залежностей, доведення різних математичних теорем тощо;

результати, що уточнюють уже відомі положення;

виявлення комет, планет та інших просторових утворень;

твердження, що суперечать науково обґрунтованим і експериментально підтвердженим у світовій науці ознакам;

результати науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються предмета можливих заявок на винаходи;

виявлення і виведення нових видів рослин, тварин і мікроорганізмів;

виявлення нових морфологічних структур, зокрема в галузі біології, медицини, геології.