7.3.3 Права суб'єктів права на раціоналізаторську пропозицію

 

Відповідно до ст. 484 ЦК:

автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій цю пропозицію подано;

юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на її використання в будь-якому обсязі.

Автори раціоналізаторських пропозицій мають особисті немайнові та майнові права, які забезпечують суспільне визнання їхніх заслуг і задоволення майнових інтересів.

Права авторів надають у зв'язку з:

фактом створення нового та корисного для підприємства рішення;

офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської;

використанням пропозиції.

У зв'язку із самим фактом створення нового і корисного для підприємства рішення авторові надають:

право на подання заявки;

право на закріплення першості;

право на офіційне оформлення пропозиції шляхом видачі на нього свідоцтва.

У зв'язку з офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської авторові надають:

право авторства;

право на авторське ім'я;

право на участь у роботах із впровадження пропозиції.

                У зв'язку з використанням пропозиції авторові надають:

право на одержання винагороди;

право користуватися протягом певного строку існуючими нормами і розцінками тощо.

Захист прав авторів раціоналізаторських пропозицій здійснюють у судовому, адміністративному й адміністративно-судовому порядку.

У судовому порядку розглядають спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську пропозицію, про розподіл винагороди між співавторами, інші спірні питання, що виникають у зв'язку з рацпропозиціями, за винятком випадків, коли розв'язання тих чи інших спорів віднесене до відання адміністративних або інших органів.

В адміністративно-судовому порядку, коли зверненню до суду має передувати спроба розгляду в адміністративному порядку, розв'язують спори про розмір, порядок обчислення і строки виплати винагороди за рацпропозиції, факт використання пропозиції, першість пропозиції.

В адміністративному порядку розглядають спори, пов'язані з відмовою в реєстрації та прийнятті до розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, відміною рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською й анулювання виданого на нього свідоцтва.