7.4.5 Захист прав на сорт рослин, породу тварин

 

Захист прав селекціонерів і патентовласників здійснюють переважно в юрисдикційному порядку, який поділяється на загальний і спеціальний порядки.

Загальним порядком є судовий порядок, у якому розглядають всі спори, пов'язані із застосуванням законодавства про охорону сортів і порід тварин.

Спеціальним порядком вважають звернення до адміністративної процедури захисту порушених прав.

Вибір способів захисту з можливих зумовлений характером порушення права і природою самого порушення.

Захист прав на сорти рослин передбачений статтями 53-55 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Суди відповідно до їхньої компетенції розглядають суперечки про:

надання прав на сорти та їх державну реєстрацію;

сорти, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця;

авторство на сорт;

винагороду авторам;

укладання та виконання ліцензійних договорів;

визначення власника сорту;

визнання прав на сорт недійсними;

дострокове припинення прав;

порушення особистих немайнових і майнових прав на сорт;

визнання сорту придатним для використання в Україні тощо.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування;

відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав на сорт;

стягнення з порушника отриманого внаслідок порушення прав доходу, у тому числі упущену власником сорту вигоду;

стягнення компенсації, яку визначає суд, у розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинено порушення без наміру або навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

припинення дії, яка створює загрозу порушенню прав на сорт.

Суд може накласти на порушника штраф у розмірі 10% від суми, присудженої судом на користь позивача. Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, передають у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Суд може постановити рішення про:

вилучення з комерційного обігу чи конфіскацію будь-якого матеріалу сорту й отриманого безпосередньо з нього продукту, які відповідач одержав незаконно (матеріал і продукт сорту, добросовісно набуті іншими особами, конфіскації не підлягають);

вилучення чи конфіскацію матеріалів і (або) обладнання, які були значною мірою використані для незаконного виробництва матеріалу сорту.

Суд або суддя мають право за позовною заявою застосувати тимчасовий захід до пред'явлення позову або до початку розгля­ду справи  винести постанову про огляд площ та приміщень, де, як припускають, відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав на сорт.