10.4 Істотні умови договору на передачу прав власності на об’єкти інтелектуальної власності

 

                Дуже часто самого патенту (наприклад, на якийсь продукт або речовину з унікальними властивостями) недостатньо, і для випуску продукції в промислових масштабах, як зазначалося вище, необхідно також знати особливості технології виробництва або одержання продукту, налагодження, монтажу устаткування, інжинірингу (інженерно-технічного консультаційного забезпечення). Тому у додаток до "чистої" ліцензії зазвичай укладається також ряд супутніх ліцензійних договорів.

У більшості випадків даний момент враховується при оформленні ліцензійного договору, структура й зміст якого повинні відповідати певним вимогам. При складанні такого договору у нього повинні бути включені всі істотні умови, без яких договір як такий може бути визнаний недійсним.

Преамбула договору

а) визначення правового статусу юридичних або фізичних осіб, що беруть участь у виконанні умов договору;

б) підтвердження ліцензіаром того, що він дійсно є справжнім власником правовстановлюючого документа на об'єкт інтелектуальної власності і має право вести переговори від свого імені;

в) підтвердження ліцензіатом наміру придбати права на об'єкт інтелектуальної власності (якщо договір укладений в омані або під тиском, він може бути визнаний недійсним).

Визначення термінів:

                ліцензіат - це;

                ліцензіар – це;

                територія - це;

                Також у даному пункті визначається вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта та ін.).

Предмет договору

Звичайно застосовується як надання (передача) прав на певний об’єкт інтелектуальної власності. У деяких випадках може існувати і як об'єкт договору.

Технічна документація - зазначаються її склад, мова, на якій вона має бути оформлена, яким нормативним документам повинна відповідати, обсяг і т.д.

Технічні удосконалення, поліпшення й порядок їхньої передачі. У більшості випадків непатентоспроможні поліпшення передаються на безоплатній основі, патентоспроможні - за додаткову плату.

Зобов'язання або відповідальність

Сторони надають гарантії досягнення задекларованих показників та виконання взятих на себе зобов’язань.

Технічна допомога в освоєнні ліцензії (даний пункт є факультативним);

Вартість ліцензії й види платежів;

Інформація або звітність (якщо у договорі обумовлена виплата роялті, то вона має супроводжуватися наданням звітної бухгалтерської документації за певний термін. Даний пункт також є факультативним);

Забезпечення конфіденційності;

Захист переданих прав;

Реклама (даний пункт є факультативним);

Порядок вирішення спорів;

Термін дії договору й порядок його розірвання;

Форс-мажорні обставини;

Інші умови;

Юридичні адреси й реквізити сторін;

Додатки.

Як правило, такий договір підписується на 5-10 років, але не більше терміну дії охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності. На даний час спостерігається тенденція до скорочення строків, на які укладаються ліцензійні договори.

Ліцензійний договір, якщо це не повна ліцензія, не підлягає обов'язковій державній реєстрації, але при бажанні сторін може бути зареєстрований зі сплатою державного збору.

 

Ліцензійний договір може бути розірвано кожним з партнерів при наявності серйозних на те підстав з боку однієї з сторін, наприклад при недотриманні умов договору. Зокрема, ліцензіар може вимагати розірвання договору у випадку банкрутства або неплатоспроможності ліцензіата; якщо ліцензіат, одержавши за ліцензійною згодою право на повну або виключну ліцензію, не в змозі повністю освоїти або використати об'єкт ліцензії або припинив виробництво ліцензійної продукції без серйозних на те причин і т.п.