Анотація

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

 

 

Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій - В.М.Олійник

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

Інформаційні системи і технології у фінансах

 

Конспект лекцій

 

 

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси "

денної форми навчання

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах".

Протокол № 1 від 28.08.09р.

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010Інформаційні системи і технології у фінансах, конспект лекцій   / Укладач В.М.Олійник.– Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 172с.

 

Кафедра фінансів