2.9 Категорії класифікаторів, порядок їх розроблення, упровадження та ведення