Тема 3 Створення та склад автоматизованого банку даних (АБД)