4.4 Завдання, функції, структура та архітектура системи електроннх платежів (СЕП)

 

Система електронних платежів Національного банку України- це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків в електронній формі між банківськими установами та їх філіями як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним на території України.

Розрахунковий документ в електронному вигляді - документ визначеного формату, що містить установлені реквізити і має інформацію про рух коштів, форму електронних записів, обов'язково захищений криптографічними методами захисту інформації, передається засобами телекомунікаційного зв'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

Електронний міжбанківський переказ - міжбанківський переказ, що виконаний з використанням міжбанківських електронних розрахункових документів із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації про рух коштів.

Основними завданнями системи міжбанківських розрахунків є:

задоволення потреб економіки, що реформуються і розвиваються;

удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить НБУ, завдяки отриманню оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;

виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових розрахунків;

мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та на обіг грошових коштів;

високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;

надання широкого спектра послуг для користувачів;

високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та контролю;

мінімізація вартості банківського посередництва шляхом оптимізації платіжних засобів і раціоналізації систем..

Основними функціями СЕП НБУ є:

проведення розрахунків між банками України в національній валюті країни та в інших іноземних валютах;

ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;

контрольні функції Національного банку щодо стану кореспондентських рахунків комерційних банків;

надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;

обмін екстреною інформацією стосовно до проведення розрахунків;

забезпечення надійності розрахунків;

багатоступеневий контроль за достовірністю даних на всіх стадіях розрахунків;

багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу, використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях обробки;

надання НБУ механізму впливу на порушників чинного законодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх обслуговування у СЕП.

СЕП НБУ побудована як деревоподібна мережева структура. На нижньому рівні СЕП розміщені банки - учасники електронних розрахунків, середній рівень СЕП подається мережею регіональних розрахункових палат (РРП), а на верхньому рівні СЕП розміщена Центральна розрахункова палата (ЦРП) НБУ.

Регіональна розрахункова палата - структурний підрозділ територіального управління Національного банку України, який обслуговує в СЕП банки відповідного банківського (віртуального банківського) регіону.

Центральна розрахункова палата НБУ - установа Національного банку України, яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, ведення бази даних для інформаційно-пошукової системи (ІПС) щодо електронних міжбанківських розрахунків, виконаних через СЕП, а також здійснює функції РРП для банківських установ м.Києва та Київської області, обслуговує інші віртуальні банківські регіони.

Інформаційно-пошукова система Національного банку України (ІПС) - складова частина СЕП, що призначена для надання корис­тувачам довідкової інформації про платежі, виконані засобами СЕП.

Банківський документ в електронному вигляді - розрахунковий документ в електронному вигляді, службове повідомлення СЕП, довідкове повідомлення інформаційно-пошукової системи Національного банку України, інформаційне повідомлення.

 Інформаційне повідомлення - інформація в електронній формі, призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України (крім СЕП), що має визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу, передається засобами телекомунікаційного зв 'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

Інформаційно-обчислювальна мережа Національного банку України - об'єднання програмно-технічних комплексів (СЕП, система ЕП тощо), кожний з яких призначений для виконання завдань Національного банку України щодо інформатизації окремих сфер діяльності банківської системи України. Усі програмно-технічні комплекси використовують єдину систему захисту інформації Національного банку України.

Службові повідомлення СЕП - технологічна інформація в електронній формі, що пов'язана із проведенням платежів (підтвердження про отримання розрахункових документів в електронному вигляді, повідомлення про помилки в розрахункових документах в електронному вигляді, довідкова інформація тощо), має визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами СЕП, передається засобами телекомунікаційного зв'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП:

центральна розрахункова палата - АРМ-1, АРМ ІПС;

регіональні розрахункові палати - АРМ-2;

банківські установи - учасники СЕП - АРМ-НБУ.

Рівень ЦРП обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-1, що призначений для управління роботою РРП у масштабах України і функціонально виконує:

перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП;

синхронізацію роботи СЕП, тобто визначає час виконання учасниками основних операцій;

контроль та балансування міжрегіональних оборотів;

захист системи від несанкціонованого втручання;

надання звітної інформації в цілому за системою;

виявлення аварійних ситуацій та спроб несанкціонованого доступу.

Рівень РРП обслуговується програмно-технічними комплексами АРМ-2, що призначений для обслуговування банків регіону та організації взаємодії з іншими розрахунковими палатами і функціонально виконує:

обмін електронними розрахунковими документами та технологічною інформацією між РРП і банками учасниками СЕП;

ведення технічних кореспондентських рахунків банків учасників СЕП;

обмін електронними розрахунковими документами з АРМ-2 інших РРП;

синхронізацію роботи учасників СЕП у межах регіону;

виконання бухгалтерського та технологічного контролю за проходженням платежів;

захист електронних розрахункових документів від несанкціонованого втручання;

застосування санкцій до порушників технології;

передачу результатів розрахунків на кінець робочого дня до ОДБ регіонального управління Національного банку для відображення проведення коштів через СЕП на реальних коррахунках;

обмін з АРМ-1 ЦРП інформацією контрольного, технологічного та звітного характеру;

надання звітних документів за підсумками проходження платежів на рівні АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3;

сервісні та довідкові функції.

На рівні банків - учасників СЕП - використовується програмно-технічний комплекс АРМ-НБУ або АРМ-3, що призначений для передачі, приймання та перевірки файлів СЕП між банком-учасником розрахунків і регіональною розрахунковою палатою та функціонально забезпечує:

перевірку коректності пакетів електронних розрахункових документів, підготовлених банком в АБС;

відкриття та закриття банківського операційного дня;

обмін пакетами платіжних документів та службовими повідомленнями, технологічною інформацією з РРП;

обмін електроннми розрахунковими документами з ОДБ банку;

захист документів від несанкціонованого втручання;

формування протоколу роботи АРМ-НБУ за операційний день і передача його до РРП у кінці дня;

архівація баз даних за кожен операційний день;

передача до ДПА реєстрів про відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів;

сервісні та довідкові функції: друк виписок про стан технічного коррахунку, пошук документів тощо.