4.6 Архітектура системи електронних міжбанківських переказів (СЕМП) НБУ

 

На даний час система електронних міжбанківських переказів Національного банку (СЕМП) складається із системи електронних платежів (СЕП) та системи термінових переказів (СТП), координацію роботи яких забезпечує система моніторингу технічних рахунків (СМТР). Крім цього, додатковими складовими СЕМП є інформаційно-пошукова система (ІПС) та система резервування і відновлення функціонування СЕМП. Принципово новим в СМТР є відображення в режимі реального часу руху коштів на технічних рахунках банків-учасників.

Система електронних платежів НБУ - це складова частина СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківських переказів у режимі обміну файлами з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи платника та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи отримувача є певний проміжок часу. Тобто СЕП НБУ забезпечує міжбанківський переказ грошей в off-line технології.

Система термінових переказів (СТП) НБУ - це складова частина СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківських переказів у режимі реального часу з індивідуальним обробленням міжбанківських електронних розрахункових документів, за якими списання грошей з кореспондентського рахунку банківської установи платника та зарахування грошей на кореспондентський рахунок банківської установи отримувача виконується одночасно.

Головне завдання СТП - швидке та надійне здійснення міжбанківських розрахунків за умови мінімального системного ризику в різних іноземних та національній валютах. Система гарантує приймання початкової платіжної транзакції, якщо платіжне доручення відповідає прийнятим стандартам, є легальним та покривається наявним сальдо на рахунку. Залежно отриманої в реальному часі інформації з СМТР переказ може бути прийнятий або неприйнятий в залежно від такого:

відсутності чи наявності заборони на виконання початкових платіжних транзакцій конкретним банком - відправником;

наявності достатньої суми коштів на кореспондентському рахунку;

виконання обмежень, установлених юридичною особою - власником коррахунку на початкові платіжні транзакції конкретного відправника.

Система моніторингу технічних рахунків (СМТР) - це складова частина СЕМП, що забезпечує централізоване ведення технічних рахунків банківських установ у ЦРП та взаємодію СЕП і СТП під час виконання міжбанківського переказу за допомогою програмно-технічних комплексів АРМ-АДМ і КВЦ^ЕТ. Функціями системи моніторингу рахунків є:

централізоване ведення кореспондентських рахунків банків учасників;

відображення на кореспондентських рахунках транзакцій, які виконуються через СТП та СЕП;

централізоване ведення нормативно-довідкової інформації платіжної системи в цілому;

надання можливості банкам учасникам керувати своїми філіями;

здійснення доступу інших підсистем до інформації, яка зберігається в СМТР;

довідкові функції.