1.2 Класифікація  інформаційних систем

 

                Загальноприйнятої класифікації ІС досі не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками. Найбільш поширеними протягом тривалого часу були такі класифікаційні угрупування систем:

За рівнем або сферою діяльності: державні, територіальні (регіональні), галузеві, об’єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.

Залежно від засобів вирішення інформаційної проблеми:  ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні.

За виконуючими функціями: інформаційно-пошукові (довідкові) системи, системи управління, системи моделювання (системи штучного інтелекту), навчальні та екзаменуючи системи, експертні системи.

Залежно від галузі застосування: медичні, економічні, соціальні, лінгвістичні.

За характером перетворення інформації : обчислювальні, імітаційні, підтримки прийняття рішень.

За математичною суттю: прямого розрахунку, інформаційно-пошукові, оптимізаційні.

За можливістю формалізованого опису: формалізовані та неформалізовані. Розв'язування перших можна описати у вигляді математичних формул та залежностей, а щодо других цього зробити не можна.

За регулярністю розв'язування задачі: систематичні, епізодичні та випадкові.