Держава і право Стародавньої Спарти

 

1. Спарта була розташована в області:

а) Лаконіка;                                                            в) Арголіда;

б) Аттика;                                                               г) Іонія.

 

2. Спартанський поліс утворився шляхом синойкізму племен:

а) ахейців і дорійців;                                              в) іонійців;

б) латинян, сабінян, етрусків;                               г) дорійців.

 

3. Формування особливого суспільного і державного устрою Стародавньої Спарти традиція пов’язує з ім’ям:

а) Геродота;                                                            в) Лікурга;

б) Тезея;                                                 г) Драконта.

 

4. Серед названих категорій населення, якої не було у Стародавній Спарті:

а) ілоти;                                                  в) гіпомейони;

б) періеки;                                                              г) метки.

 

5. Повноправні громадяни Спарти називалися:

а) спартіати;                                                            в) гіпомейони;

б) ілоти;                                                  г) періеки.

 

6. Громадяни Спарти, які не могли робити внески для організації спільних трапез, не мали права на наділ землі та участі у народних зборах, називалися:

а) спартіати;                                                            в) гіпомейони;

б) ілоти;                                                  г) періеки.

 

7. Вільне населення Лаконіки, підкорене спартанцями, позбавлене політичних прав називалося:

а) спартіати;                                                            в) гіпомейони;

б) ілоти;                                                  г) періеки.

 

8. Невільне населення у Стародавній Спарті, переважно підкореної області Мессенія, називалося:

а) спартіати;                                                            в) гіпомейони;

б) ілоти;                                                  г) періеки.

 

9. Рабство у Спарті було:

а) патріархальним;

б) класичним.

 

10. Яка риса не відповідає становищу раба у Стародавній Спарті:

а) мав власне господарство і родину;

б) міг бути проданий господарем;

в) ніс військову службу;

г) його могли вбити.

 

11. Що таке «криптії» у Стародавній Спарті:

а) щорічні ритуальні вбивства ілотів;

б) спільні трапези повноправних спартанців;

в) засідання архагетів;

г) форма шлюбу.

 

12. Стародавня Спарта за формою правління була:

а) демократична республіка;                 в) тиранія;

б) аристократична республіка;                              г) імперія.

 

13. Народні збори в Стародавній Спарті називалися:

а) апелла;                                                                в) агора;

б) герусія;                                                               г) геліея.

 

14. Рада старійшин у Стародавній Спарті називалася:

а) апелла;                                                                в) колегія архонтів;

б) герусія;                                                               г) колегія ефорів.

 

15. Царі у Стародавній Спарті називалися:

а) базилевси;                                                          в) архагети;

б) рекси;                                                 г) геронти.

 

16. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «в ньому брали участь повноправні громадяни, які досягли 30-літнього віку, обирав посадових осіб, вирішував питання війни та миру, союзу з іншими державами, рішення приймалося криком або поділом на прихильників і противників»:

а) апелла;                                                                в) колегія архагетів;

б) герусія;                                                               г) колегія ефорів.

 

17. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «склад визначався формулою 28+2, їх обирали пожиттєво народні збори з громадян що досягли 60-літнього віку; попередньо розглядав питання, що виносилися на народні збори»:

а) апелла;                                                                в) колегія архагетів;

б) герусія;                                                               г) колегія ефорів.

 

18. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «був створений для обмеження влади царів, складався з п’яти чоловік, яких щорічно обирали народні збори; відав питаннями внутрішньої і зовнішньої політики»:

а) апелла;                                                                в) колегія архагетів;

б) герусія;                                                               г) колегія ефорів.

 

19. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «складався з двох чоловік, які були воєначальниками, верховними жрецями, виконували судові функції; обиралися по життєво, але лише з представників двох родів спартанців»:

а) апелла;                                                                в) колегія архагетів;

б) герусія;                                                               г) колегія ефорів.

 

20. Авторство законів Стародавньої Спарти традиція приписує:

а) Драконту;                                                           в) Леоніду;

б) Лікургу;                                                             г) Тезею.

 

21. Закони Стародавньої Спарти існували у формі:

а) написів на мідних дошках;

б) вирізьблені на базальтовому стовпі;

в) в усній формі;

г) записані на папері.

 

22. Згідно законодавства Спарти земля з IV ст. до н.е. могла бути об’єктом виключно договору:

а) купівлі-продажу;                                               в) дарування;

б) оренди;                                                               г) заповіту.

 

23. Наділ землі, який отримував спартіат від держави за жеребом, називався:

а) ферма;                                                                в) геомор;

б) пекулій;                                                              г) клер.

 

24. Нерозвиненість договірного права в Стародавній Спарті пояснюється:

а) відсталістю землеробства;

б) забороною торгівлі і ремесел для громадян;

в) конкуренцією з боку Афін;

г) домінуванням скотарства.

 

25. Яка з наведених рис була притаманна праву власності Стародавньої Спарти:

а) чітке визначення «власності»;

б) майно поділялося на «видиме» і «невидиме»;

в) держава контролювала майно кожного громадянина;

г) відсутня приватна власність на землю.

 

26. Яка риса не притаманна сімейному життю Стародавньої Спарти:

а) жінки мали своє майно і розпоряджалися ним;

б) дівчина давала згоду на шлюб;

в) засуджувалася сімейна зрада;

г) кілька братів могли мати одну дружину.

 

27. Яке положення відповідає спадковому праву Стародавньої Спарти:

а) земельну ділянку і будинок успадковував лише старший син;

б) нерухомість успадковували всі законні сини порівну;

в) існував заповіт, який оголошувався при свідках;

г) частину рухомого майна отримували доньки.

 

28. Яке з названих видів покарань було відсутнє у Стародавній Спарті:

а) позбавлення громадянських прав (атімія);

б) позбавлення волі;

в) смертна кара;

г) конфіскація майна.