Держава і право Стародавнього Риму

 

1. Рим розташований на семи пагорбах біля річки:

а) Тигр;                                                   в) Євфрат;

б) Тибр;                                                  г) Інд.

 

2. Яке з названих занять через несприятливі природні умови було недостатньо розвиненим у Стародавньому Римі:

а) землеробство;                                    в) мореплавство;

б) скотарство;                                                        г) ремісництво.

 

3. Які фактори (два) зумовили певне відставання в історичному розвитку населення Італії в давнину:

а) нестача родючих земель;

б) віддаленість від розвинених цивілізацій Сходу;

в) недостатня кількість корисних копалин, особливо металів;

г) набіги варварів.

 

4. Який з названих народів давньої Італії створив першу федерацію міст-держав:

а) умбри;                                                                в) етруски;

б) самніти;                                                              г) латиняни.

 

5. Перший період історії Стародавнього Риму називають:

а) «царський»;

б) «імперський»;

в) «республіканський».

 

6. Царський період в історії Стародавнього Риму тривав:

а) середина VIII-VI ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е. – 27 р. до н.е.;

в) 27 р. до н.е. – 476 р.

 

7. Республіканський період в історії Стародавнього Риму тривав:

а) середина VIII-VI ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е. – 27 р. до н.е.;

в) 27 р. до н.е. – 476 р.

 

8. Імперський період в історії Стародавнього Риму тривав:

а) середина VIII-VI ст. до н.е.;

б) V ст. до н.е. – 27 р. до н.е.;

в) 27 р. до н.е. – 476 р.

 

9. Яке з названих племен не брало участі в процесі синойкізму у Стародавньому Римі:

а) умбри;                                                                в) етруски;

б) самніти;                                                              г) латиняни.

 

10. Якого органу влади не існувало у Стародавньому Римі до реформ Сервія Тулія:

а) куріатні коміції;                                 в) центуріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) рекс.

 

11. Якому з названих органів належала найвища влада у Стародавньому Римі до реформ Сервія Тулія:

а) куріатні коміції;                                 в) центуріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) рекс.

 

12. Куріатні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.

 

13. Трибутні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.

 

14. Центуріатні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.

 

15. Сенат у Стародавньому Римі – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.

 

16. У «царський» період сенат Стародавнього Риму складався з:

а) 300 сенаторів;                                    в) 600 сенаторів;

б) 400 сенаторів;                                    г) 900 сенаторів.

 

17. Корінне населення Стародавнього Риму, повноправних громадян називали:

а) патриціями;                                                        в) клієнтами;

б) плебеями;                                                           г) перегрінами.

 

18. Яка з названих рис не відповідає дійсності щодо становища і функцій рекса у Стародавньому Римі:

а) обирався куріатними коміціями;

б) був верховним жрецем;

в) був верховним суддею;

г) його влада була спадковою.

 

19. Яка з названих рис не відповідає дійсності щодо становища і функцій сенату у Стародавньому Римі періоду військової демократії:

а) складався з 300 сенаторів;

б) обирав рекса;

в) попередньо обговорював питання, які виносилися на куріатні коміції;

г) разом з рексом міг відхилити рішення народних зборів.

 

20. Нащадків підкореного римлянами населення та переселенців, неповноправних людей, які однак були зобов’язані служити у війську, у Стародавньому Римі називали:

а) патриціями;                                                        в) клієнтами;

б) плебеями;                                                           г) перегрінами.

 

21. Особисто вільних, але обмежених у правах і залежних майном від свого патрона (отримували земельний наділ) у Стародавньому Римі «царського» періоду називали:

а) патриціями;                                                        в) клієнтами;

б) плебеями;                                                           г) перегрінами.

 

22. За наданою характеристикою визначте категорію населення Стародавнього Риму «царського» періоду: «нащадки корінного населення, були співвласниками общинної землі, успадковували родове майно, брали участь у релігійних святах і куріатних коміціях»:

а) патриції;                                                              в) клієнти;

б) плебеї;                                                                г) перегріни.

 

23. Хто з названих правителів у VI ст. до н.е. провів комплекс реформ у Стародавньому Римі:

а) Тезей;                                                  в) Сервій Тулій;

б) Тарквіній Давній;                                              г) Тарквіній Гордий.

 

24. Яка з названих реформ не належить Сервію Тулію:

а) замість поділу на племінні триби увів поділ на територіальні триби;

б) усіх громадян поділив на 5 розрядів за майновою ознакою;

в) увів посаду народного трибуна;

г) створив центуріатні коміції.

 

25. Найбідніші громадяни Стародавнього Риму, які згідно реформ Сервія Тулія не відносилися до розрядів і виставляли одну центурію:

а) патриції;                                                              в) клієнти;

б) плебеї;                                                                г) пролетарі.

 

26. Яка з названих рис не відноситься до значення реформ Сервія Тулія:

а) ліквідація боргового рабства;

б) ліквідація родоплемінного устрою і формування держави;

в) підрив влади родової аристократії;

г) початок процесу усунення протиріч між патриціями і плебеями.

 

27. У якому році у Стародавньому Римі було встановлено республіку:

а) 753 р. до н.е.;                                     в) 27 р. до н.е.;

б) 509 р. до н.е.;                                     г) 284 р.

 

28. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «формально був дорадчим органом, але фактично контролював діяльність народних зборів, попередньо розглядаючи законопроекти і затверджуючи вже прийняті»:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) трибутні коміції.

 

29. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «за надзвичайних обставин на 6 місяців міг оголосити встановлення військової диктатури»:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) трибутні коміції.

 

30. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «його склад формувався шляхом призначення колегією цензорів з числа найбільш поважних і заможних громадян формально на 5 років, фактично – довічно»:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) трибутні коміції.

 

31. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «до його компетенції входило прийняття законів, обрання вищих посадових осіб (магістратур), оголошення війни, розгляд апеляцій на смертні вироки; кількість голосів у ньому спочатку було 193, а з сер. ІІІ ст. до н.е. зросло до 373»:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) трибутні коміції.

 

32. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «після реформ Сервія Тулія втратили своє значення і пізніше були замінені зборами 30 лікторів»:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) трибутні коміції.

 

33. За наданою характеристикою визначте орган влади Стародавнього Риму періоду республіки: «зібрання по територіальних одиницях, до компетенції якого спочатку входило лише обрання нижчих посадовців, а також плебейського народного трибуна, але з ІІІ ст. до н.е. воно отримало право приймати закони і розглядати скарги по судових справах»:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) сенат;                                                  г) трибутні коміції.

 

34. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «командували арміями, укладали перемир’я, могли скасовувати рішення інших магістратів, виносили смертні вироки; за надзвичайних обставин одного з них призначали диктатором»:

а) консули;                                                             в) цензори;

б) претори;                                                             г) квестори.

 

35. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «з’явилися у IV ст. до н.е. як помічники консулів, за їх відсутності в Римі управляли містом, мали право скликати сенат і народні збори, право суду по цивільних справах»:

а) консули;                                                             в) цензори;

б) претори;                                                             г) квестори.

 

36. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «обиралися центуріатними коміціями на 5 років, займалися розподілом громадян по розрядах і трибах, визначали суму податків для них, призначали сенаторів»:

а) консули;                                                             в) цензори;

б) претори;                                                             г) квестори.

 

37. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «під контролем сенату відали фінансами держави і розслідували кримінальні справи»:

а) консули;                                                             в) цензори;

б) претори;                                                             г) квестори.

 

38. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «наглядали за громадським порядком у місті, торгівлею, організовували свята і видовища»:

а) едили;                                                 в) диктатор;

б) народні трибуни;                                               г) начальник кінноти.

 

39. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «посада запроваджена у 494 р. до н.е. під тиском плебеїв, мав право «veto» на рішення сенату, а також призупиняти рішення магістратів, крім диктатора; його особа вважалася недоторканою»:

а) едили;                                                 в) диктатор;

б) народні трибуни;                                               г) начальник кінноти.

 

40. Із запропонованих магістратур Давньоримської республіки визначить надзвичайні (дві):

а) едили;                                                 в) диктатор;

б) народні трибуни;                                               г) начальник кінноти.

 

41. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «призначався за надзвичайних обставин сенатом на 6 місяців один з консулів, його розпорядження не підлягали оскарженню, навіть смертні вироки»:

а) едили;                                                 в) диктатор;

б) народні трибуни;                                               г) начальник кінноти.

 

42. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «формально ставали римськими громадянами з обмеженими правами – не могли служити у війську, обиратися на посади, голосували лише по трибутних коміціях»:

а) раби;                                                   в) латини;

б) вільновідпущеники;                                          г) перегріни.

 

43. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «жителі Лація, які не мали римського громадянства, але могли укладати угоди і їх справи розглядали римські суди»:

а) раби;                                                   в) латини;

б) вільновідпущеники;                                          г) перегріни.

 

44. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «іноземці, які жили за межами Лація, не мали ніяких політичних прав, а користувалися правом народів»:

а) раби;                                                   в) латини;

б) вільновідпущеники;                                          г) перегріни.

 

45. За наданою характеристикою визначте категорію населення Давньоримської республіки: «були основною виробничою силою суспільства, не мали майна, родини, дітей, розглядалися як "річ, що говорить:

а) раби;                                                   в) латини;

б) вільновідпущеники;                                          г) перегріни.

 

46. Який з названих суспільних процесів не є характерним для становища Давньоримської республіки у період кризи ІІ-І ст. до н.е.:

а) зростає кількість рабів;

б) посилюється майнова диференціація в суспільстві;

в) раби стають основною виробничою силою суспільства;

г) рабство набуває патріархальної форми.

 

47. Особливий прошарок населення римської республіки періоду кризи, прибутки представників якого становили понад 1 млн. сестерцій за рахунок великих земельних латифундій та рабської праці:

а) оптимати;                                                           в) люмпен-пролетарі;

б) вершники;                                                          г) раби.

 

48. Впливовий прошарок населення римської республіки періоду кризи, прибутки представників якого становили від 400 тис. до 1 млн. сестерцій (до цього прошарку відносився прокуратор Іудеї Понтій Пілат):

а) оптимати;                                                           в) люмпен-пролетарі;

б) вершники;                                                          г) раби.

 

49. Прошарок населення римської республіки періоду кризи, який утворився з селян та ремісників що розорилися і жили за рахунок допомоги від держави та багатіїв:

а) оптимати;                                                           в) люмпен-пролетарі;

б) вершники;                                                          г) раби.

 

50. Виділіть причину проведення аграрної реформи братів Гракхів:

а) бажання реалізувати принципи соціальної справедливості;

б) зниження боєздатності римської армії через розорення селян;

в) скорочення кількості земель в Італії;

г) зниження родючості ґрунтів.

 

51. Яка з названих реформ не належить Тіберію Гракху:

а) розмір земельного володіння обмежено 500 югерів (125 га);

б) земля понад 500 югерів конфісковувала ся і розподілялася між селянами по 30 югерів;

в) надано громадянство усім жителям Італії;

г) створено особливу комісію для проведення цих реформ.

 

52. Яка з пропонованих реформ не належить Гаю Гракху:

а) розмір земельного володіння обмежено 500 югерів (125 га);

б) створення у провінціях колоній римських громкадян;

в) надання громадянства усім жителям Італії;

г) зниження цін на хліб.

 

53. Хто провів військову реформу в 107 р. до н.е., результатом якої стало перетворення римської армії на найману:

а) Сервій Тулій;                                     в) Гай Гракх;

б) Юлій Цезар;                                                       г) Гай Марій.

 

54. Результатом так званих «союзницьких воєн» було:

а) збільшення кількості рабів;

б) зрівняння жителів Італії у правах з римськими громадянами;

в) загострення боротьби угрупувань знаті;

г) послаблення римської республіки.

 

55. Яка з названих реформ не належить Суллі:

а) змусив сенат призначити його диктатором на невизначений строк;

б) скасував посади цензорів;

в) створив консисторіум;

г) обмежив права народних трибунів.

 

56. Який з названих факторів не був причиною кризи і падіння римської республіки:

а) перетворення армії на професійну;

б) громадянські війни;

в) повстання рабів під проводом Спартака;

г) ліквідація посади рекса.

 

57. Яка з названих подій нанесла вирішальний удар по республіці в Римі, продемонструвавши неефективність республіканських органів влади:

а) перетворення армії на професійну;

б) громадянські війни;

в) повстання рабів під проводом Спартака;

г) диктатура Сулли.

 

58. Хто першим з римських діячів отримав почесні титули «імператора» та «батька вітчизни» і довічну посаду народного трибуна:

а) Тарквіній Гордий;                                              в) Октавіан Август;

б) Юлій Цезар;                                                       г) Діоклетіан.

 

59. Першим принципсом став:

а) Тарквіній Гордий;                                              в) Октавіан Август;

б) Юлій Цезар;                                                       г) Діоклетіан.

 

60. Особливість періоду принципату полягала у:

а) формуванні абсолютної влади принципса;

б) ліквідації народних зборів;

в) розпуску сенату;

г) формальному збереженні республіканських органів влади.

 

61. Період принципату у Стародавньому Римі починається у:

а) 509 р. до н.е.;                                     в) 284 р.;

б) 27 р. до н.е.;                                                       г) 476 р.

 

62. У чому суть едикту імператора Каракали 212 р.:

а) римське громадянство надано всім вільним жителям імперії;

б) усіх рабів прикріплено до землі;

в) встановлено абсолютну владу домінуса;

г) ліквідовано сенат.

 

63. Інститут селян Римської імперії, які втратили власну землю, перетворилися на орендарів чужої землі зі сплатою значної частини врожаю і з часом стали особисто залежними від землевласників, називався:

а) пекулій;                                                              в) клер;

б) колонат;                                                             г) геомор.

 

64. Ділянка землі і майна надані рабу у користування в обмін на сплату господарю частини врожаю або прибутків у Римській імперії, називалися:

а) пекулій;                                                              в) клер;

б) колонат;                                                             г) іпотека.

 

65. Про зародження у пізньоримський період нових феодальних відносин свідчило:

а) зростання кількості рабів внаслідок завоювань;

б) поширення колонату і пекулію;

в) зростання кількості люмпен-пролетарів;

г) поділ імперії на тетрархії.

 

66. Який вид народних зборів зберігся в період принципату:

а) центуріатні коміції;                                            в) куріатні коміції;

б) трибутні коміції;                                                г) еклесія.

 

67. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «глава держави, поєднував майже всі магістратури, формально обирався сенатом, насправді – призначав собі наступника, якого сенат лише затверджував»:

а) принципс;                                                           в) префект преторія;

б) сенат;                                                  г) префект Риму.

 

68. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «його постанови отримали силу законів, існував як дорадчий орган при принципсі, склад формувався ним же»:

а) принципс;                                                           в) префект преторія;

б) сенат;                                                  г) префект Риму.

 

69. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «командуючий імператорською гвардією (преторіанці), здійснював нагляд за всіма чиновниками імперії»:

а) принципс;                                                           в) префект преторія;

б) сенат;                                                  г) префект Риму.

 

70. За поданою характеристикою визначте орган влади періоду принципату у Стародавньому Римі: «виконував поліцейські функції у Римі»:

а) принципс;                                                           в) префект преторія;

б) сенат;                                                  г) префект Риму.

 

71. Особливість періоду принципату полягала у:

а) формуванні абсолютної влади імператора;

б) розпуску консисторіуму;

в) розпуску сенату;

г) формальному збереженні республіканських органів влади.

 

72. Першим домінусом у 284 р. став:

а) Тарквіній Гордий;                                              в) Октавіан Август;

б) Юлій Цезар;                                                       г) Діоклетіан.

 

73. Яка з названих рис не є характерною для періоду домінанту у Стародавньому Римі:

а) формується палацова система управління;

б) населення перетворюється з громадян на підданих;

в) формально зберігаються республіканські органи влади;

г) влада імператора стає абсолютною і його особа обожнюється.

 

74. За поданою характеристикою визначте вищого посадовця Стародавнього Риму періоду домінанту: «очолював консисторіям, був вищою посадовою особою держави»:

а) квестор священного палацу;             в) префект преторія;

б) магістр посад;                                    г) префект Риму.

 

75. За поданою характеристикою визначте вищого посадовця Стародавнього Риму періоду домінанту: «очолював особисту канцелярію імператора та управляв його скарбницею»:

а) квестор священного палацу;             в) префект преторія;

б) магістр посад;                                    г) префект Риму.

 

76. За поданою характеристикою визначте вищого посадовця Стародавнього Риму періоду домінанту: «очолював загальноімперську таємну поліцію»:

а) квестор священного палацу;             в) префект преторія;

б) магістр посад;                                    г) префект Риму.

 

77. Яка з названих реформ не належить імператору Діоклетіану:

а) введено набір рекрутів в армію, яких постачали землевласники з числа своїх колонів;

б) християнство проголошене державною релігією;

в) імперія поділена на Західну та Східну;

г) введено тетрархію.

 

78. Яка з названих реформ не належить імператору Костянтину:

а) перенесення столиці до Константинополя;

б) християнство проголошене державною релігією;

в) служба в армії стала спадковою і до неї широко залучаються варвари;

г) введено тетрархію.

 

79. Що таке «тетрархія»:

а) правління чотирьох осіб;

б) поділ території країни на чотири частини;

в) правління, при якому влада належить багатіям;

г) спадкова служба в армії.

 

80. Коли Римська імперія остаточно поділилася на Західну та Східну:

а) 27 р. до н.е.;                                                       в) 395 р.;

б) 284 р.;                                                 г) 476 р.

 

81. Коли Західна Римська імперія припинила своє існування:

а) 27 р. до н.е.;                                                       в) 395 р.;

б) 284 р.;                                                 г) 476 р.

 

82. Головним джерелом права Стародавнього Риму періоду республіки були:

а) Закони Лікурга;                                 в) Закони ХІІ таблиць;

б) Закони Драконта;                                              г) Закони Сервія Тулія.

 

83. За вказівкою, якою закінчувалися «Закони ХІІ таблиць», на далі будь-яке рішення якого органу влади римської республіки мало силу закону:

а) народних зборів (коміцій);                               в) преторів;

б) сенату;                                                                г) принципса.

 

84. Якого з названих джерел права не було в період римської республіки:

а) конституції;

б) закони прийняті народними зборами (коміції);

в) преторське право;

г) сенатус-консульти.

 

85. У період республіканського Риму едикти стали основою для формування:

а) Законів ХІІ таблиць;         в) імператорського законодавства;

б) сенатус-консультів;                           г) преторського права.

 

86. Едикти претора перегринів стали основою для формування:

а) цивільного права;                              в) імператорського законодавства;

б) сенатус-консультів;                           г) права народів.

 

87. Згідно римського права речі поділялися на:

а) манциповані і неманциповані;          в) приватні і публічні;

б) видимі і невидимі;                                             г) державні і приватні.

 

88. Складна процедура набуття права власності у римському праві, яка передбачала присутність п’яти свідків і вагодержателя, а також виконання певного обряду, називалася:

а) фіктивний судовий спір;                   в) сервітут;

б) манципація;                                                        г) легісакційний процес.

 

89. Формальний спосіб передачі права власності у римському праві, який передбачав заяву покупця про своє право на річ в присутності претора, при цьому продавець не заперечував:

а) фіктивний судовий спір;                   в) сервітут;

б) манципація;                                                        г) легісакційний процес.

 

90. У римському праві фіксоване законом й обмежене право користування чужою річчю (наприклад, право переходу через сусідську ділянку,  право провезення завантажених візків, прогону худоби тощо):

а) фіктивний судовий спір;                   в) сервітут;

б) манципація;                                                        г) легісакційний процес.

 

91. Яка з названих рис не відповідає характеристиці договору позики у римському праві:

а) засобом забезпечення були «м’ясо і кров» боржника;

б) оформлювався шляхом манципації;

в) можливість страти боржника у випадку несплати боргу;

г) оптимат мав право не повертати боргу.

 

92. Яка з наведених рис не відповідає принципам відповідальності боржника у римському праві:

а) кредитор мав право тримати боржника у кайданах у в’язниці терміном 60 днів;

б) продаж родини боржника у рабство;

в) продаж боржника у рабство за кордон;

г) після страти тіло боржника могли розрубати на шматки і віддати кредиторам.

 

93. В якому випадку у римському карному праві діяв принцип таліону:

а) каліцтво;                                            

б) хабарництво у суді;

в) підбурення ворогів до нападу на Рим;

г) видача ворогу римського громадянина.

 

94. За який з наведених злочинів римське карне право не передбачало смертної кари:

а) каліцтво;

б) хабарництво у суді;

в) підбурення ворогів до нападу на Рим;

г) видача ворогу римського громадянина.

 

95. За поданою характеристикою визначте форму судового процесу у Стародавньому Римі: «складався з двох стадій: на першій позивач подавав заяву претору, який призначав день суду, потім сторони вносили заставу; на другій – визначений претором суддя розглядав справу по суті і виносив рішення»:

а) легісакційний;

б) формулярний;

в) екстраординарний.

 

96. За поданою характеристикою визначте форму судового процесу у Стародавньому Римі: «утверджується в період імперії; у ньому зросла роль претора, який вказував присяжному судді як треба вирішувати справу»:

а) легісакційний;                                    в) екстраординарний.

б) формулярний;

 

97. За поданою характеристикою визначте форму судового процесу у Стародавньому Римі: «у ньому відсутній традиційний поділ на два етапи, тепер претор веде його від початку до кінця і наділяється правом застосовувати заходи до учасників процессу»:

а) легісакційний;                                    в) екстраординарний.

б) формулярний;

 

98. Ліквідації якого джерела римського права періоду імперії сприяло прийняття так званого «вічного едикту»:

а) преторського;                                    в) конститцій;

б) сенатус-консультів;                                           г) консультацій.

 

99. Акти імператорської влади правового характеру в Римі називалися:

а) проскрипції;                                                       в) конституції;

б) інституції;                                                           г) сенатус-консульти.

 

100. Письмові відповіді римських юристів на запити імператора, що мали офіційне значення, називалися:

а) інституції;                                                           в) конститції;

б) сенатус-консульти;                                            г) консультації.

 

101. Якого поділу речей не знало римське право власності:

а) манциповані і неманциповані;          в) видимі і невидимі;

б) рухомі і нерухомі;                                             г) подільні і неподільні.

 

102. Який з названих способів набуття власності, що існували у римському праві, відносився до «права народів»:

а) манципація;                                                        в) традиція;

б) заволодіння покинутими речами;    г) специфікація.

 

103. Спосіб набуття права власності у римському праві періоду імперії, коли воно виникає в момент передачі речі за умови наявності законної підстави:

а) манципація;                                                        в) традиція;

б) заволодіння покинутими речами;    г) специфікація.

 

104. Спосіб набуття права власності у римському праві періоду імперії, який полягав у створенні речі з чужого матеріалу:

а) манципація;                                                        в) традиція;

б) заволодіння покинутими речами;    г) специфікація.

 

105. Яка форма інституту володіння була запозичена римлянами з грецького права і полягала у спадковій оренді землі з внесенням встановленої плати:

а) заставне право;                                  в) сервітут;

б) емфітевзис;                                                        г) іпотека.

 

106. Форма застави у римському праві, за якою заставлена річ залишалася у боржника без права розпоряджатися нею:

а) заставне право;                                  в) сервітут;

б) емфітевзис;                                                        г) іпотека.

 

107. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «виникали через проголошення встановлених слів (стипуляція)»:

а) вербальні;                                                           в) реальні;

б) літеральні;                                                          г) концесуальні.

 

108. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «письмові договори, які фіксувалися у спеціальних книгах, боргових розписках»:

а) вербальні;                                                           в) реальні;

б) літеральні;                                                          г) концесуальні.

 

109. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «крім угоди сторін, вимагали обов’язкової передачі речі, яка була предметом договору, без чого зобов’язання не виникало»:

а) вербальні;                                                           в) реальні;

б) літеральні;                                                          г) концесуальні.

 

110. За поданою характеристикою визначте групу договорів, які виділив римський юрист Гай: «зобов’язання виникали в силу простої угоди сторін»:

а) вербальні;                                                           в) реальні;

б) літеральні;                                                          г) концесуальні.

Середньовіччя