Держава і право Середньовічної Франції

 

1. Розвиток якої суспільно-економічної формації співпадає з періодом Середньовіччя:

а) рабовласництво;                                                в) капіталізм;

б) феодалізм;                                                         г) комунізм.

 

2. В якій з названих держав феодалізм утвердився в результаті занепаду рабовласницьких відносин:

а) Англія;                                                               в) Візантія;

б) Франція;                                                             г) Німеччина.

 

3. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «є результатом об’єктивного процесу розвитку феодалізму – розпад держави на окремі феодальні володіння»:

а) ранньофеодальна монархія;                            

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.

 

4. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «виникає в результаті подолання феодальної роздробленості як централізована держава з королівською владою, обмеженою представництвом станів»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.

 

5. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «на цьому етапі зберігалися пережитки попередніх епох, наприклад, залишки військової демократії, патріархальне рабство»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.

 

6. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «держава з необмеженою владою правителя»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.

 

7. Яка риса не була притаманною «темним вікам» європейської історії:

а) занепад товарно-грошових відносин;

б) повернення до натурального господарства;

в) падіння рівня культури;

г) розвиток класичної форми рабовласництва.

 

8. Відносини в епоху Середньовіччя переважно будувалися навколо власності:

а) на рабів;                                                              в) на землю;

б) на селян;                                                             г) на фабрики і заводи.

 

9. Які дві основні верстви притаманні феодальному суспільству:

а) раби і рабовласники;         в) феодали і міщани;

б) феодали і залежні селяни; г) буржуазія і наймані робітники.

 

10. Що таке принцип сюзеренітету-васалітету:

а) відносини між феодалами;

б) відносини між феодалами і залежними селянами;

в) відносини між феодалами і міщанами;

г) відносини між купцями і ремісниками.

 

11. Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя:

а) домінування звичаєвого права на початковому етапі розвитку;

б) партикуляризм;

в) поділ на галузі права;

г) основне місце посідали норми, що регулюють поземельні відносини.

 

12. Відсутність єдності права для всієї країни в період феодальної роздробленості називається:

а) рецепція;                                                             в) звичаєве право;

б) партикуляризм;                                 г) галузі права.

 

13. Яка з названих рис не притаманна праву країн Західної Європи періоду Середньовіччя:

а) кодифікованість;

б) закріплення нерівності станів;

в) складалося з ленного, канонічного і міського;

г) рецепція римського права.

 

14. Засновником держави франків був король:

а) Хлодвіг;                                                             в) Карл Мартел;

б) Генріх;                                                                г) Карл Великий.

 

15. Центром формування франкської держави стала римська провінція:

а) Дакія;                                                  в) Галлія;

б) Фракія;                                                               г) Панонія.

 

16. Ділянка общинної землі у франків, яка стала передаватися у спадок і перетворилася на приватну власність, називається:

а) марка;                                                 в) алод;

б) феод;                                                  г) бенефіцій.

 

17. Більшу частину населення Франкської держави епохи Меровінгів складали:

а) залежні селяни;                                  в) раби;

б) вільні селяни-общинники;                                г) міщани.

 

18. Найвищим чиновником Франкської держави епохи Меровінгів, який управляв королівським палацом і очолював адміністрацію, був:

а) майордом;                                                          г) референдарій;

б) пфальцграф;                                      д) камерарій;

в) маршал.

 

19. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який виконував судові функції, був:

а) майордом;                                                          г) референдарій;

б) пфальцграф;                                      д) камерарій;

в) маршал.

 

20. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який командував кіннотою, був:

а) майордом;                                                          г) референдарій;

б) пфальцграф;                                      д) камерарій;

в) маршал.

 

21. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який завідував королівським архівом, був:

а) майордом;                                                          г) референдарій;

б) пфальцграф;                                      д) камерарій;

в) маршал.

 

22. Один з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який завідував фінансами короля, був:

а) майордом;                                                          г) референдарій;

б) пфальцграф;                                      д) камерарій;

в) маршал.

 

23. Щорічні зібрання війська для огляду, як залишок народних зборів, у Франкській державі періоду Меровінгів називалися:

а) рада короля;                                                       в) велика рада;

б) березневі (травневі) поля;                                г) генеральні штати.

 

24. Великі адміністративно-територіальні об’єднання, створені на кордонах Франкської держави періоду Меровінгів для їх захисту, називалися:

а) паги;                                                                    в) герцогства;

б) графства;                                                            г) сотні.

 

25. Яка з названих посад за наступників Хлодвіга стала спадковою у Франкській державі:

а) майордом;                                                          г) референдарій;

б) пфальцграф;                                      д) камера рій.

в) маршал;

 

26. Ділянка землі разом із селянами, яка за реформою Карла Мартела стала надаватися в умовне довічне утримання за умови несення військової служби у кінному війську, називалася:

а) марка;                                                 в) алод;

б) феод;                                                  г) бенефіцій.

 

27. Коли Франкська держава стала імперією:

а) 476 р.;                                                 в) 800 р.;

б) 481 р.;                                                 г) 843 р.

 

28. Хто з названих франкських королів вперше став імператором:

а) Хлодвіг;                                                             в) Пипін Короткий;

б) Карл Мартел;                                     г) Карл Великий.

 

29. У чому суть надання королем імунітетних грамот:

а) звільнення феодала з-під влади короля;

б) підтвердження прав феодала на володіння селянами;

в) передача всіх державних повноважень власнику маєтку;

г) надання земельного володіння.

 

30. У чому суть системи патронату (комендація сеньйора):

а) селянин отримував ділянку землі за власним проханням, за що був зобов’язаний виконувати феодальні повинності;

б) передача права власності на землю селянина феодалу з подальшим поверненням її селянину як утримання;

в) встановлення особистої залежності селянина від феодала з виконанням повинностей;

г) надання сеньйором землі разом із селянами своєму васалу за умови виконання ним військової служби.

 

31. У чому суть угоди пекарія:

а) селянин отримував ділянку землі за власним проханням, за що був зобов’язаний виконувати феодальні повинності;

б) передача права власності на землю селянина феодалу з подальшим поверненням її селянину як утримання;

в) встановлення особистої залежності селянина від феодала з виконанням повинностей;

г) надання сеньйором землі разом із селянами своєму васалу за умови виконання ним військової служби.

 

32. Які з названих інституцій Франкської держави періоду Меровінгів були ліквідовані в період Каролінгів (два):

а) майордом;

б) королівська (імператорська) рада;

в) березневі (травневі) поля;

г) пфальцграф.

 

33. Як називався щорічний з’їзд всієї знаті Франкського королівства періоду Каролінгів:

а) березневі (травневі) поля;                 в) Велике поле;

б) імператорська рада;                                          г) Королівська курія.

 

34. Коли Франкська імперія припинила своє існування і була розділена на три частини:

а) 476 р.;                                                 в) 800 р.;

б) 481 р.;                                                 г) 843 р.

 

35. Визначте зайву серед країн, що утворилися на уламках імперії Карла Великого:

а) Англія;                                                               в) Німеччина;

б) Італія;                                                 г) Франція.

 

36. Який з названих принципів феодальної драбини діяв у середньовічній Франції:

а) «васал мого васала мій васал»;

б) «васал мого васала не мій васал».

 

37. Як називалися середньовічні корпорації ремісників і купців у містах (два):

а) цехи;                                                   в) гільдії;

б) бригади;                                                             г) профспілки.

 

38. Якої з названих категорій селян не існувало у середньовічній Франції:

а) серви;                                                  в) колони;

б) вілани;                                                                г) цензитарії.

 

39. Категорія селян середньовічної Франції, які були особисто залежними, розглядалися як невід’ємна частина землі:

а) серви;                                                  в) колони;

б) вілани;                                                                г) цензитарії.

 

40. Категорія селян середньовічної Франції, які були вільними держателями землі і могли, повернувши її феодалу, залишити місце проживання:

а) серви;                                                  в) колони;

б) вілани;                                                                г) цензитарії.

 

41. Категорія селян середньовічної Франції, які в період станово-представницької монархії складали основну масу, були особисто вільними і сплачували феодалу грошову ренту:

а) серви;                                                  в) колони;

б) вілани;                                                                г) цензитарії.

 

42. Станово-представницький орган середньовічної Франції:

а) Генеральні штати;                                              в) Державна рада;

б) парламент;                                                         г) уітанагемот.

 

43. Коли були створені Генеральні штати у Франції:

а) 843 р.;                                                 в) 1302 р.;

б) 1215 р.;                                                               г) 1789 р.

 

44. Постійно діючий дорадчий орган при королі Франції в період станово-представницької та абсолютної монархії:

а) Генеральні штати;                                              в) Державна рада;

б) парламент;                                                         г) уітанагемот.

 

45. Хто з названих посадовців не відносився до чиновників місцевої адміністрації середньовічної Франції:

а) конетабль;                                                          в) прево;

б) бальі;                                                  г) мер.

 

46.Як у середньовічній Франції називали буржуа, які разом з купівлею державний посад і маєтків отримували дворянські титули:

а) дворяни шпаги;                                  в) нові дворяни;

б) дворяни мантії;                                  г) нуворіші.

 

47. Яка з названих державних інституцій середньовічної Франції припинила свою діяльність в період абсолютизму:

а) король;                                                               в) Державна рада;

б) Генеральні штати;                                             г) канцлер.

 

48. Яка з названих державних інституцій абсолютистської Франції не була складовою частиною Державної (Великої) ради:

а) Таємна рада;                                       в) Рада депеш;

б) Генеральні штати;                                             г) Рада фінансів.

 

49. Яка з названих «варварських правд» не була германською:

а) Руська;                                                               в) Рипуарська;

б) Салічна;                                                              г) Саксонська.

 

50. Яка з названих характеристик не відноситься до «Салічної правди»:

а) казуальний характер;       

б) безсистемність;

в) зберігала риси родоплемінних часів;

г) зазнала впливу римського права.

 

51. Яка з названих рис не притаманна праву власності ранньофеодальної Франції за «Салічною правдою»:

а)  рухомі речі поділялися на «свої» і «чужі»;

б) відсутня приватна власність на ліси і луки;

в) чітке розуміння поняття «власність»;

г) приватна власність на орну землю-алод лише формувалася.

 

52. Яка з перерахованих речей не була у приватній власності у ранньофеодальній Франції згідно «Салічної правди»:

а) худоба;                                                               в) орна земля-алод;

б) присадибна ділянка;                          г) луки і ліси.

 

53. Яка з перерахованих речей перебувала виключно в общинній власності у ранньофеодальній Франції згідно «Салічної правди»:

а) худоба;                                                               в) орна земля-алод;

б) присадибна ділянка;                          г) луки і ліси.

 

54. Через який з названих інститутів феодальна верхівка мала можливість привласнювати общинні землі у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди»:

а) спадкування;                                      в) дарування;

б) купівлі-продажу;                                               г) набувальна давність.

 

55. Яка з названих характеристик не відповідає карному праву ранньофеодальної Франції періоду «Салічної правди»:

а) не існувало поняття про форми вини, про пом’якшуючі та обтяжуючі обставини;

б) під злочином розумілася образа, шкода завдана майну чи особі та порушення «королівського миру»;

в) основним видом покарання був штраф, який замінив кровну помсту і самосуд;

г) правовий захист залежав від суспільного положення потерпілого.

 

56. За який з названих злочинів у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди» не передбачалася смертна кара:

а) підробка монети;                                               в) вбивство вільного;

б) дезертирство;                                     г) святотатство.

 

57. Яка з названих рис не притаманна судовому процесу у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди»:

а) судові функції виконувала колегія семи рахінбургів;

б) ордалії були відсутні;

в) судовий процес мав обвинувачувальний характер;

г) попереднього розслідування не проводилося.

 

58. Якого з названих доказів не було в судовому процесі ранньофеодальної Франції періоду «Салічної правди»:

а) ордалії;

б) судовий поєдинок;

в) клятва спрівприсяжників;

г) катування для отримання зізнання.

 

59. Територіальні правові звичаї феодальної Франції називалися:

а) правди;                                                               в) дигести;

б) кутюми;                                                             г) ордонанси.

 

60. Автором якої збірки законів феодальної Франції став королівський суддя Філіп де Бомануар:

а) «Великий кутюм Нормандії»;         

б) «Кутюми Тулузи»;

в) «Кутюми Бовезі»;

г) «Великий кутюм Франції».

 

61. Центральний судовий орган феодальної Франції:

а) Генеральні штати;                                              в) Державна рада;

б) парламент;                                                         г) Верховний суд.

 

62. Збірник королівських ордонансів феодальної Франції, складений юристом Бріссоном:

а) «Терезіана»;                                       в) «Кодекс Генріха ІІІ»;

б) «Великий кутюм Франції»;              г) «Кароліна».

 

63. До якого з названих джерел права феодальної Франції відносяться едикти, ордонанси та декларації:

а) королівське законодавство;

б) судова практика;

в) міське право;

г) міжнародне морське і торгівельне право.

 

64. Яка з названих рис не притаманна праву власності феодальної Франції:

а) «розщеплена» поземельна власність;

б) вся земля в країні належить королю та утримується від його імені;

в) селянська земельна власність існує у вигляді алоду;

г) виняткові привілеї феодалів на землю.

 

65. Яка з названих рис не притаманна зобов’язальному праву феодальної Франції:

а) договори купівлі-продажу укладалися в письмовій формі;

б) присутність членів родини при продажу феоду не вимагалася;

в) продавець мав гарантувати покупця від евікції;

г) при купівлі нерухомості за сеньйором зберігалося пріоритетне право купівлі феоду свого васала.

 

66. Яка з названих рис не була притаманна шлюбно-сімейному праву феодальної Франції:

а) верховенство чоловіка і беззастережна покора дружини;

б) діти, які вступили у шлюб без згоди батьків, могли позбавлятися спадщини;

в) батько міг просити про ув’язнення непокірних дітей;

г) договори укладені дружиною без згоди чоловіка були дійсними.

 

67. Яка з названих рис не притаманна карному праву феодальної Франції:

а) жорстокість покарань;

б) колективна відповідальність для членів міських корпорацій;

в) для дворян застосовувалася смертна кара через повішення;

г) переслідування і покарання тварин і предметів, які були причиною смерті людини.

 

68. Яка з названих рис не притаманна судовому процесу феодальної Франції:

а) обвинувальний характер судового процесу;

б) катування обвинуваченого для отримання власного зізнання;

в) оскарження вироку не допускалося;

г) «царицею доказів» вважалися покази свідків.