Держава і право середньовічної Англії

 

1. Який з названих етапів розвитку середньовічних держав-монархій був відсутній в історії Англії:

а) ранньофеодальна;                              в) станово-представницька;

б) денно-васальна;                 г) абсолютна.

 

2. Які племена у V ст. завоювали більшу частину Британії і заснували на її території сім королівств (два):

а) франки;                                                               в) кельти;

б) англи;                                                 г) сакси.

 

3. Родова знать Британії періоду англосаксонського завоювання:

а) ерли;                                                   в) керли;

б) тени;                                                   г) вілани.

 

4. Військова знать (дружинники короля) Британії періоду англосаксонського завоювання:

а) ерли;                                                   в) керли;

б) тени;                                                   г) вілани.

 

5. Селяни-общинники Британії періоду англосаксонського завоювання:

а) ерли;                                                   в) керли;

б) тени;                                                   г) вілани.

 

6. Хто став засновником єдиної англосаксонської держави уІХ ст.:

а) Хлодвіг;                                                             в) Вільгельм Завойовник;

б) Екберт;                                                               г) Іоан Безземельний.

 

7. Дорадчий орган з представників знаті в англосаксонському королівстві:

а) уітанагемот;                                                       в) палата шахової дошки;

б) королівська курія;                                            г) парламент.

 

8. Виконавчий орган англосаксонського королівства, який складався з найвищих посадовців:

а) уітанагемот;                                                       в) палата шахової дошки;

б) королівська курія;                                            г) парламент.

 

9. Чиновники місцевої адміністрації в англосаксонському королівстві (два):

а) герефи;                                                               в) прево;

б) балії;                                                   г) елдормени.

 

10. Хто здійснив так зване норманське завоювання Англії:

а) Хлодвіг;                                                             в) Вільгельм Завойовник;

б) Екберт;                                                               г) Іоан Безземельний.

 

11. Який принцип сюзеренітету-васалітету діяв в Англії:

а) васал мого васала не мій васал;

б) васал мого васала мій васал.

 

12. Яка з названих рис не відповідає розвитку феодальних відносин в Англії після норманського завоювання:

а) земельні володіння феодалів не становили єдиних масивів;

б) король широко наділяв феодалів судовим імунітетом;

в) король збирав постійні податки з васалів;

г) феодали були зацікавлені у сильній королівській владі для утримання у покорі англосаксів.

 

13. Яка з названих рис не відповідає розвитку суспільних відносин в Англії після норманського завоювання:

а) васали короля поділялися на безпосередніх і підвасалів;

б) зростала кількість міщан;

в) більшість населення складали поземельно залежні вілани;

г) частина феодалів перетворюється на джентрі.

 

14. Яка з категорій селян не належить до періоду постнорманського завоювання Англії:

а) сокмени;                                                             г) коттарії;

б) бордарії;                                                             д) вілани.

в) керли;

 

15. Категорія населення Англії періоду постнорманського завоювання, що складалася з вільних селян і дрібних лицарів:

а) сокмени;                                                             г) коттарії;

б) бордарії;                                                             д) вілани.

в) керли;

 

16. Категорії малоземельних та безземельних селян Англії періоду постнорманського завоювання (дві):

а) сокмени;                                                             г) коттарії;

б) бордарії;                                                             д) вілани.

в) керли;

 

17. Категорія поземельно залежних селян Англії періоду постнорманського завоювання, які несли феодальні повинності і складали більшість населення:

а) сокмени;                                                             г) коттарії;

б) бордарії;                                                             д) вілани.

в) керли;

 

18. Хто з названих посадовців середньовічної Англії не входив до Малої курії:

а) лорд-канцлер;                                    в) камергер;

б) лорд-скарбник;                                  г) шериф.

 

19. Хто з названих посадовців середньовічної Англії був главою королівської адміністрації на місцях:

а) конетабль;                                                          в) камергер;

б) маршал;                                                              г) шериф.

 

20. Що таке Палата шахової дошки у середньовічній Англії:

а) відомство королівських розваг;      в) військове відомство;

б) фінансове відомство;                        г) наукове відомство.

 

21. Яка з наведених особливостей не відноситься до формування феодального стану середньовічної Англії:

а) феодальна знать перебувала у сильній залежності від королівської влади;

б) королі досить рано позбавили феодалів імунітетних прав;

в) вища феодальна знать з часом здобула від короля спадкове перство;

г) володіння знаті були переважно єдиними і замкненими.

 

22. Виділіть фактор, який став визначальним для формування станово-представницької монархії в Англії:

а) норманське завоювання;

б) гостра боротьба феодалів з королем;

в) селянські повстання;

г) війна Алої і Білої троянд.

 

23. Коли в Англії утворився парламент:

а) 1215 р.;                                                               в) 1295 р.;

б) 1265 р.;                                                               г) 1539 р.

 

24. Який стан не мав представників в англійському парламенті:

а) феодали;                                                             в) селяни;

б) духовенство;                                      г) міщани.

 

25. Що з переліченого не відповідає компетенції англійського парламенту в часи середньовіччя:

а) без згоди парламенту король не мав права вводити нові податки;

б) закони прийняті обома палатами і королем не могли змінюватися без згоди парламенту;

в) палата лордів як вищий суд Англії могла висунути звинувачення проти короля;

г) нижня палата парламенту мала право імпічменту королівських чиновників, які зловживали своїм посадовим становищем.

 

26. Яка з наведених рис не відповідає змінам у суспільному устрої Англії періоду абсолютизму:

а) відбувається закріпачення селян;

б) з’являється прошарок нового дворянства (джентрі);

в) з верхівки міщан формується буржуазія;

г) зберігалося старе феодальне дворянство.

 

27. Визначте риси, які обумовили незавершений характер англійського абсолютизму (дві):

а) формується буржуазія;

б) продовжує діяти парламент;

в) зберігається місцеве самоврядування;

г) війна Алої і Білої троянд.

 

28. Який з названих факторів не сприяв утвердженню абсолютизму в Англії:

а) війна Алої і Білої троянд;

б) утворення англіканської церкви;

в) діяльність парламенту;

г) королівські укази отримали силу статутів (законів).

 

29. Відділення Таємної ради абсолютистської Англії, створене для боротьби з супротивниками короля:

а) парламент;                                                          в) Зоряна палата;

б) Висока комісія;                                 г) Палата шахової дошки.

 

30. Відділення Таємної ради абсолютистської Англії, створене для управління англіканською церквою:

а) парламент;                                                          в) Зоряна палата;

б) Висока комісія;                                 г) Палата шахової дошки.

 

31. Коли в Англії була прийнята «Велика хартія вольностей»:

а) 1215 р.;                                                               в) 1295 р.;

б) 1265 р.;                                                               г) 1539 р.

 

32. Більшість статей англійської «Великої хартії вольностей» присвячено:

а) правам лицарів і городян;

б) регулюванню ленно-васальних відносин короля і баронів;

в) становищу селян;

г) становищу купців.

 

33. Яке з названих положень «Великої хартії вольностей» не стосується регулювання ленно-васальних відносин короля і баронів:

а) порядок опіки рельєфу;

б) підтвердження за містами їх давніх вольностей та звичаїв;

в) порядок стягнення боргу за користування рельєфом;

г) сума плати королю за користування феодом залежала від його розміру.

 

34. Яке з названих положень «Великої хартії вольностей» не має політичного характеру:

а) графи і барони виводилися з-під королівської юрисдикції і підлягали «суду рівних»;

б) створювалася рада з 25 баронів, яка могла оголосити королю війну;

в) сума плати королю за користування феодом залежала від його розміру;

г) створювалася рада королівства, без згоди якої король не міг стягувати «щитові гроші».

 

35. Яке з названих положень «Великої хартії вольностей» не стосувалося впорядкування діяльності королівських чиновників:

а) встановлювалася єдина система мір і ваги;

б) у кожному графстві створювалися спеціальні суди з двох представників короля і чотирьох обраних лицарів від графства;

в) чиновники мали призначатися з числа добросовісних та досвідчених людей;

г) фактично встановлювалася недоторканість особистості і майна «вільних людей».