Держава і право Візантії

 

1. Коли утворилася Візантія:

а) 395 р.;                                                 в) ХІ ст.;

б) 476 р.;                                                 г) 1453 р.

 

2. Візантія утворилася внаслідок поділу:

а) Франкського королівства;

б) Священної Римської імперії німецької нації;

в) Римської імперії;

г) імперії Карла Великого.

 

3. Що таке «феми»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.

 

4. Що таке «стариоти»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.

 

5. Що таке «пронії»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.

 

6. Що таке «діми»:

а) військові округи;

б) особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок;

в) земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами;

г) партії, на які поділялися жителі міст.

 

7. Який з названих факторів не відноситься до процесу розвитку феодалізму Візантії:

а) утворенню феодальної знаті сприяло створення фем;

б) із середини ХІ ст. знать наділяється правом збирати податки на свою користь;

в) спочатку формується ранньофеодальна монархія;

г) остаточному формуванню знаті сприяло завоювання хрестоносцями.

 

8. Як називалася категорія селян у Візантії, які внаслідок розорення ставали держателями землі з виплатою власнику або державі натуральних повинностей:

а) паріки;                                                                в) пронії;

б) енапографи (приписні);                     г) діми.

 

9. Як називалася категорія рабів у Візантії, які користувалися землею господаря і сплачували за це від 1/5 до ½ врожаю, відробляли панщину, а їх діти були прикріплені до землі:

а) паріки;                                                                в) пронії;

б) енапографи (приписні);                     г) діми.

 

10. Визначте рису нехарактерну для влади візантійського василевса:

а) мала риси східної деспотії;

б) передавалася у спадок;

в) православна церква була підпорядкована імператору;

г) носив титул "автократор".

 

11. Дорадчий орган при візантійському василевсі, який складався з найвищих чиновників:

а) курія;                                                  в) консисторій;

б) гофрат;                                                               г) синкліт.

 

12. Зібрання знаті і вищого духовенства Візантії, яке обирало василевса:

а) курія;                                                  в) консисторій;

б) гофрат;                                                               г) синкліт.

 

13. Хто з названих посадовців не відноситься до Візантії:

а) квестор;                                              в) майордом;

б) магістр;                                              г) префект Східного преторія.

 

14. Хто з названих вищих посадовців Візантії не відноситься до керівників місцевого управління:

а) епарх;                                 

б) префект Східного преторія;

в) магістр;

г) префект Іллірійського преторія.

 

15. Один з вищих чиновників Візантії, який очолював консисторій і був головним юристом:

а) магістр;                                               в) квестор;

б) епарх;                                 г) коміт державної скарбниці.

 

16. Один з вищих чиновників Візантії, який був управителем палацу василевса:

а) магістр;                                               в) квестор;

б) епарх;                                 г) коміт державної скарбниці.

 

17. Визначте особливості візантійського права (дві):

а) довший і глибший вплив римської юридичної традиції;

б) партикуляризм;

в) єдине кодифіковане законодавство;

г) великий вплив звичаєвого права.

 

18. Що з названого не було складовою частиною Кодексів Юстиніана:

а) Інституції;                                                           в) Кодекс;

б) Дигести;                                                             г) Прохірон.

 

19. Зі скількох частин складалися Кодекси Юстиніана:

а) двох;                                                   в) чотирьох;

б) трьох;                                                 г) шести.

 

20. Яка з названих збірок законів не була візантійською:

а) Еклога;                                                               в) Прохірон;

б) Кароліна;                                                            г) Василіки.

 

21. Найбільший після Кодексів Юстиніана візантійський кодекс, складений з метою створення скороченої вибірки законів з внесенням новел, які сформувалися під впливом християнських морально-етичних норм у VIII ст.:

а) Еклога;                                                               в) Прохірон;

б) Кароліна;                                                            г) Василіки.

 

22. Визначте риси візантійського шлюбно-сімейного права (дві):

а) рівність майнових прав чоловіка і жінки;

б) чоловік розпоряджався майном родини;

в) шлюб укладали батьки молодих;

г) шлюб мав форму юридичної угоди, порушення якої тягло за собою відшкодування.

 

23. Звід візантійських законів складений у ІХ ст. з метою очищення законів від застарілих норм:

а) Еклога;                                                               в) Прохірон;

б) Кароліна;                                                            г) Василіки.

 

24. Збірка візантійського права, що з’явилася у 872 р. з метою викладення норм шлюбного, спадкового, зобов’язального і карного права в доступній формі:

а) Еклога;                                                               в) Прохірон;

б) Кароліна;                                                            г) Василіки.